Jedinstveni digitalni pristupnik - Ugostiteljstvo i pružanje usluga u turizmu

Nadležno tijelo: Upravni odjel za gospodarstvo Osječko-baranjske županije, prema mjestu sjedišta obrta – Osijek, Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Valpovo.

 

Minimalni tehnički uvjeti ugostiteljskog objekta

Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni tehnički i drugi uvjeti za vrstu glede uređenja i opreme ugostiteljskog objekta, usluga i drugi uvjeti propisani Zakonom i propisima donesenim temeljem ovog Zakona.

Iznimno, ukoliko je u ugostiteljskom objektu već obavljana ugostiteljska djelatnost iste vrste i ako se uvjeti u pogledu prostora, uređenja i opreme nisu promijenili, u upravnom postupku izdavanja rješenja novom ugostitelju nije potrebno obavljati ponovni očevid objekta, odnosno donosi se na zahtjev ugostitelja, u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, rješenje o nastavku obavljanja ugostiteljske djelatnosti iste vrste uvidom u dokumentaciju, bez provođenja očevida.

Obveznik: fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba – trgovačko društvo ili zadruga, koji ispunjavaju zakonske uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a iznimno, ovu djelatnost u skladu s odredbama Zakona i uz ispunjavanje propisanih uvjeta mogu obavljati i druge fizičke i pravne osobe: građani u domaćinstvu, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, pojedine udruge i ustanove.

Upravna pristojba:
Ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta, po Tar. br. 14. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 92/21, 93/21 i 95/21)

 

Turistički vodič i plovni objekti nautičkog turizma

Podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice turističkog vodiča, prestanak pružanja istih usluga te rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata

Upravna pristojba:
Tar. br. 14. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 92/21, 93/21 i 95/21)

 

Pravni temelji:
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 39/19, 42/20 i 126/21)
Zakon o pružanju usluga u turizmu ("Narodne novine" broj 130/17, 25/19 i 42/20)

 

Kontakt putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Obrasci

Top