Stanovništvo

Na područje sadašnje Osječko-baranjske županije u 7. stoljeću doseljavaju Hrvati, koji su i danas većinski i starosjedilački narod. Njima se u 10. stoljeću na području Baranje pridružuju Mađari. Srbi se počinju doseljavati za vrijeme prodora Turaka u 16. stoljeću, najprije kao bjegunci, a potom i kao turski vojnici. Srpsko se stanovništvo osobito doseljava nakon 1. svjetskog rata 1918. godine, pretežito kao solunski dobrovoljci. Ostali narodi, ponajviše Austrijanci i Nijemci, a nešto manje Česi, Slovaci, Židovi i drugi doseljavaju se u 18. i 19. stoljeću. Namjesto nasilno iseljenih Austrijanaca i Nijemaca nakon 2. svjetskog rata, na njihove posjede se agrarnom kolonizacijom doseljava stanovništvo iz drugih dijelova tadašnje Jugoslavije.

Prema zadnjih službenim podacima (popis stanovništva iz 2021. godine) na području Županije živi 258.026 stanovnika. Na području današnje Županije 88,10 % stanovništva čine Hrvati, 6,00 % Srbi, 2,35 % Mađari, 2,49 % ostale narodnosti te 1,06 % neopredijeljeni.

Ovo stanovništvo živi u 99.215 kućanstava u 262 naselja.

Top