9. sjednica Skupštine 28.4.2022.

1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Skupštine Županije
- pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata
 - Odluka o raspodjeli financijskog rezultata - 4/22.
5. Prijedlog Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije
 - Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije - 4/22.
6. Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije
 - Odluka o dodjeli pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije - 4/22.
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije - 4/22.
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene
 - Odluka o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene - 4/22.
9. Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći vjerskim zajednicama na području Osječko-baranjske županije
 - Odluka o dodjeli pomoći vjerskim zajednicama na području Osječko-baranjske županije - 4/22.
10. Prijedlog Odluke o dopunama djelatnosti Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek
 - Odluka o dopunama djelatnosti Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek - 9/22.
11. Prijedlog Pravilnika o potporama udrugama u provedbi Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije
12. Prijedlog Izmjena Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije
13. a) Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Ernestinovo
 - Odluka o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Ernestinovo - 4/22.
     b) Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Vladislavci-Vuka
 - Odluka o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Vladislavci-Vuka - 4/22.
14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Osječko-baranjske županije, Republika Hrvatska i Regije Elbasan, Republika Albanija o uspostavljanju prijateljstva i suradnje
 - Odluka o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Osječko-baranjske županije, Republika Hrvatska i Regije Elbasan, Republika Albanija o uspostavljanju prijateljstva i suradnje - 4/22.
15. a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
      b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
      c) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Stjepanu Siberu, dr. med. dent. spec. oralne kirurgije za promjenu prostora obavljanja specijalističke djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka
17. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
19. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
20. Izvješće o statusu i problematici hrvatskih branitelja na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
21. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
22. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
23. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
24. a) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
     b) Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2021. godini
25. Godišnje programsko i financijsko izvješće za 2021. godinu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
26. Izvješće o izvršenju Programa rada i Financijskog izvješća Muzeja likovnih umjetnosti za 2021. godinu
27. a) Informacija o provedbi Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu na području Osječko-baranjske županije
     b) Prijedlog Akcijskog Plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
28. Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2021. godinu
29. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
30. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
31. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2021. godini na području Osječko-baranjske županije
32. Izvješće o utrošku financijskih sredstava Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
33. a) Izvješće o stanju vatrogastva na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
     b) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
34. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2021. godinu
35. Informacija o projektu integralnog uređenja korita rijeke Drave na dionici rkm 0 do rkm 12
36. Informacija o prijavi Osječko-baranjske županije na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga na Program transnacionalne suradnje Interreg Central Europe 2021. - 2027.
37. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme, objekta i projektno tehničke dokumentacije osnovnim školama kojima je osnivač Osječko-baranjska županija
38. Prijedlog Rješenja o osnivanju Komisije za dodjeljivanje naziva odgojno-obrazovnim ustanovama na području Osječko-baranjske županije po djeci žrtvama Domovinskog rata i imenovanju njezinih članova
39. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

Top