26. sjednica Skupštine 10.07.2012.

 1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 4. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
 7. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 9. Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 10. Prijedlog Rebalansa Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 11. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2011. godini
 12. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2011. godinu
 13. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2011. godinu
 14. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2011. godinu
 15. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2011. godinu
 16. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o., Donji Miholjac za 2011. godinu
 17. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2011. godinu
 18. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2011. godinu
 19. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 20. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011. godini
 21. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011. godini
 22. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije
 23. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 24. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije
 25. Prijedlog Odluke o financiranju troškova ogrjeva na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 26. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije
 27. Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o izmjenama statuta srednjih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Škole za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek
  b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Srednje strukovne škole Braće Radića Đakovo
  c) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Obrtničke škole Antuna Horvata Đakovo
 28. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2012. godine
 29. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

Top