24. sjednica Skupštine 08.05.2012.

 1. Usvajanje zapisnika 23. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 4. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije
 5. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2011. godini na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije
 8. Prijedlog zaključaka o provedbi projekata poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
  a) Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
  b) Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
  c) Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Obrana od tuče zrakoplovnim generatorima" na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 9. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 10. Prijedlog Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije
 11. Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
 12. Prijedlog Izmjene Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije
 13. Prijedlog odluka o odvodnji otpadnih voda
  a) Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Gat
  b) Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Valpovo - Belišće
  c) Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Bizovac, Petrijevci i Ladimirevci
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 16. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 17. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 18. Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2011. godinu
 19. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 20. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 21. a) Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku za 2011. godinu
  b) Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2012. godinu
 22. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2012. godini
 23. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Galerije likovnih umjetnosti, Osijek u 2011. godini
 24. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 25. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2011. godini
 26. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 27. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 28. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija za 2012./2013. školsku godinu
 29. Prijedlog odluka o promjeni naziva srednjih škola
  a) Prijedlog Odluke o promjeni naziva Škole za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek
  b) Prijedlog Odluke o promjeni naziva Srednje strukovne škole Braće Radića Đakovo
  c) Prijedlog Odluke o promjeni naziva Obrtničke škole Antuna Horvata Đakovo
 30. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. veljače do 29. veljače 2012. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2012. godine
 31. Prijedlog Rješenja o prijenosu prava vlasništva opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
 32. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na renoviranje i ulaganje u prostor Ljekarne Park u Osijeku
 33. Zahtjev Općine Darda za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Darda kao kulturnog dobra
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Našicama
 35. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Osijek
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Osijek
 36. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Beli Manastir
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
  d) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lug, Lug
Top