23. sjednica Skupštine 28.02.2012.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Informacija o trenutnom stanju i problemima u sektoru mlijeka na području Osječko-baranjske županije
 5. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine
 6. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
 7. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 8. Informacija o programima poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 9. Informacija o odobrenom projektnom prijedlogu "Wine Tour" u sklopu Programa IPA Regionalna konkurentnost
 10. Prijedlog Rješenja o proglašenju turističko-vinske ceste "Frankovka"
 11. Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA programa"
 12. a) Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
  b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini
 13. Informacija o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije
 14. a) Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije
 15. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Stjepana Radića 20
 16. Prijedlog Rješenja o prijenosu prava vlasništva na nekretninama s Osječko-baranjske županije na Ugostiteljsko-turističku školu Osijek
 17. Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2012. godini
 18. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2011. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2011. godine
  c) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2012. godine
 19. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog natječaja za članove nadzornih odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Osječko-baranjska županija ima dionice ili udjele u vlasništvu
 20. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 21. Prijedlog Rješenja o izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d., Donji Miholjac
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Galerije likovnih umjetnosti Osijek
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
Top