20. sjednica Skupštine 27.09.2011.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 19. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u radoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
 5. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2011. godine na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije
 8. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja za područje Osječko-baranjske županije
 9. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2010. godinu
 10. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2010. godinu
 11. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2010. godinu
 12. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2010. godini
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac
 14. Prijedlog Zaključka o povećanju kreditnog potencijala u projektu kreditiranja poduzetništva "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva"
 15. Informacije o primjeni odluka o stipendiranju učenika i studenata
  a) Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj odnosno akademskoj godini 2010./2011.
  b) Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2010./2011.
 16. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2010./2011.
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011. godini
 18. a) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2011. godini
  b) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2011. godini
 19. Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 20. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 21. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 22. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2011. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2011. godine
  c) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2011. godine
 23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće županijske bolnice Našice
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Đakovu
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Službeničkog suda u Osječko-baranjskoj županiji
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije

Top