31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

18. sjednica Skupštine 31.05.2011.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 17. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije
 5. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 6.  Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 7. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  a)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu
  b)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 8. Zaduživanje Osječko-baranjske županije
  a)    Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju kapitalnih projekata koji će se financirati kreditnim sredstvima
  b)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Osječko-baranjske županije
 9. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2011. godine
  b)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2011. godine
 10. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 11. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 12. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 13. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
 14. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2010. godinu
 15. Izvješće o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2010. godinu
 16. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 17. Prijedlog Izmjena Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije
 18. Prijedlog Sporazuma o suradnji Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Osijek i Osječko-baranjske županije
 19. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija za 2011./2012. školsku godinu
 20. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 21. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog natječaja za članove nadzornih odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Osječko-baranjska županija ima dionice ili udjele u vlasništvu
 22. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Osječko-baranjsku županiju
 23. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi
  b)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek
 24. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela
  a)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske županije
  c)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
Top