17. sjednica Skupštine 19.04.2011.

 1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Prijedlog Zaključka o zahtjevu za zaštitu hrvatskih generala i istine o Domovinskom ratu
 4. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 5. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2010. godini na području Osječko-baranjske županije
 6. Zaduživanje Osječko-baranjske županije
  a)    Prijedlog Odluke o zaduživanju Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 7. Programi poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije
  a)    Informacija o programima poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog zaključaka o provedbi projekata poticanja poljoprivrede u Osječko-baranjskoj županiji u 2011. godini
 8. Prijedlog Odluke o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije
 9. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
 10. Prijedlog Zaključka o provedbi Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 11. Prijedlog Zaključka o financiranju projekta "Uspostava geoinformatizacijskog sustava na području Osječko-baranjske županije"
 12. Izvješće o poslovanju Zavoda za informatiku Osijek za 2010. godinu
 13. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 14. Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijskog plana Agencije za obnovu osječke Tvrđe u 2010. godini
 15. Izvješće o radu i poslovanju Galerije likovnih umjetnosti, Osijek u 2010. godini
 16. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  a)    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  b)    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  c)    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  d)    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  e)    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
  f)    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 17. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 18. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2010. godini
 19. Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  a)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
  b)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 20. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011. godini
 21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011. godini
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 23. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini
 24. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2011. godine
 25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarne Osijek
 26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski
  b)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole kralja Tomislava, Našice
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Osijeku
Top