31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

16. sjednica Skupštine 15.03.2011.

 1. Usvajanje zapisnika 15. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine
 4. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 5. Informacija o provedbi projekta "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj"
 6. Izvješće o stanju i zaštiti prirode na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini
 9. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
 11. Prijedlog Rješenja o proglašenju turističko-vinske ceste "Zlatno brdo"
 12. Prijedlog Rješenja o davanju u zakup zajedničkog lovišta broj XIV/136 - "Dalj"
 13. a)    Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku za 2010. godinu
  b)    Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2011. godinu
 14. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2010. godinu
 15. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o pokretanju projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske županije
 16. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na statute ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Beli Manastir
  b)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
  c)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Ljekarne Osijek
  d)    Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 17. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2010. godine
  b)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2010. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2010. godine
  c)    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2011. godine
 18. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski
  b)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice
  c)    Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek
  d)    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Kazališnom vijeću Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
 21. Davanje mišljenja o imenovanju načelnika Policijske uprave osječko-baranjske
Top