31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

15. sjednica Skupštine 07.07.2015.

 1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice Skupštine Županije
  - Pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 4. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
 6. Prijedlog Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
 7. Prijedlog Odluke o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
 8. Prijedlog Programa poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2015. - 2017.
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
 10. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 11. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 12. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije
 13. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2014. godinu
 14. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2014. godinu
 15. Izvješće o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2014. godinu
 16. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 17. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 18. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku za 2014. godinu
 19. a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2014. godini
  b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2015. godinu
 20. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
 21. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
 22. Informacija o radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije u mandatu 2011. - 2015. godine
 23. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2014. godini
 24. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2014. godini
 25. a) Prijedlog Odluke o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
  b) Prijedlog Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza
 26. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 27. Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
  - Odluka o izmjenama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dalj, Dalj i Srednjoj školi Dalj, Dalj na darovanje nekretnine u k.o. Dalj
 30. a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2015. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2015. godine
 31. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež
  a) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
 32. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Osijeku
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
 34. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
 35. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju pristupanja Vukovarsko-srijemske županije kao novog člana društva EKOS d.o.o.
  b) Prijedlog Društvenog ugovora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top