12. sjednica Skupštine 16.12.2014.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Skupštine Županije
  - Pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  a) Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  f) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 5. Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 6. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine
 8. Proračun Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
  a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini
 10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 11. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
 12. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini
 13. Zahtjev za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2014. godinu
 14. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
 15. a) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 16. a) Izvještaj o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011. - 2013.
 17. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 18. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu \\\""Kreditom do uspjeha 2014.\\\"", Mjera 1.   Ministarstva poduzetništva i obrta
 19. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. godine u 2013. godini
 20. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Osječko-baranjske županije
 21. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 22. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka
 23. a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut  Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut  Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
  c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
 24. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Osijek
 25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijenos prava vlasništva idealnog dijela nekretnine u Osijeku, Drinska 8 s Doma zdravlja Osijek na Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 26. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti \\\""Proračunska zaliha\\\"" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2014. godine
 27. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
 28. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za javne službe
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top