12. sjednica Skupštine 05.07.2018.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Prijedlog Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije
 5. Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2017. godini
 6. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2017. godinu
 7. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 8. Prijedlog Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
 9. Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 10. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Valpovo
 11. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. -2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 12. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini
 13. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 14. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2018. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2018. godine
 15. Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Erdut i imenovanju njegovih članova
 16. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije
 18. a) Prijedlog Izmjena Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Našice
 19. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" Ministarstva poduzetništva i obrta

Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

 

 

Top