31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

10. sjednica Skupštine 26.04.2018.

 1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Skupštine Županije
  - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izvješće Mandatne komisije
 4. Prijedlog Odluke o određivanju Dana nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
 7. Prijedlog Izmjena Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. - 2019. godine
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 10. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2017. godinu
 11. Izvješća o radu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2017. godini
  a) Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2017. godini
  b) Godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 12. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 13. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
 14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2017. godinu
 15. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
 16. Izvješće o izvršenju Programa za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godine za 2017. godinu
 17. Informacija o prijavi projekata na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora"
 18. a) Informacija o prijavi Projektnog prijedloga "Projekt ulaganja u školske objekte 2"
  b) Informacija o prijavi Projektnog prijedloga "Rekonstrukcija (dogradnja) javne građevine Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo - II. faza izgradnje"
 19. Informacija o prijavi Projektnog prijedloga "ZAŽELI pomoć u kući" - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada
 20. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije
 21. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2018. godine
  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2018. godine
 22. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja poduzetništva žena i Programu kreditiranja poduzetništva mladih Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije
  - Prijedlog Statuta
 24. Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Robne burze d.o.o. za trgovinu i usluge Osijek
 25. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek
  Odluka o dopunama Statuta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek
  Prilog: Statut
 26. a) Prijedlog Rješenja o osnivanju Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja i imenovanju njezinih članova
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju osobe odgovorne za dobrobit životinja na području Osječko-baranjske županije
 27. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova radnih tijela
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

 

 

Top