24. sjednica Skupštine 31.10.2019.

1. Usvajanje zapisnika 23. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije
5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2019./2020.
9. Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Vladimir Nazor, Čepin, u dijelu koji se odnosi na Područnu školu Briješće
10. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske županije
11. Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini
12. Informacija o provedbi Projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2018./2019.
13. Informacija o radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije u mandatu 2015. - 2019. godine
14. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije
15. Informacija o sudjelovanju na 2. Pozivu na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska - Hrvatska 2014. - 2020. s projektnim prijedlozima čiji je nositelj odnosno partner Osječko-baranjska županija
16. Informacija o stanju i kvaliteti voda te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije
17. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
18. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2018. godinu
19. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2018. godinu
20. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Beli Manastir
a)  Branki Zadol, dr. med. spec. pedijatrije
b)  Strahinji Jančiću, dr. med. dent.
21. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Donji Miholjac
a)  Nežici Špoljarić, dr. med. dent.
b)  Brankici Brlić Tarbuk, dr. med.
22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Đakovo Jasmini Vuković, dr. med. spec. pedijatrije
23. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Osijek
a)  Manueli Šegec, dr. med. spec. obiteljske medicine
b)  Tanji Paun, dr. med. spec. obiteljske medicine
c)  Nataši Stanišić, dr. med. spec. obiteljske medicine
d)  Jasmini Milić Pavlov, dr. med. dent.
e)  Mariji Bunjevac Sobol, dr. med. dent.
f)   Tajani Topalović, dr. med. dent.
g)  Maji Hitner Vajnberger, dr. med. dent.
h)  Luki Čokoliću, dr. med. dent.
i)   Hrvoju Kršeku, dr. med. dent.
j)   Prim. mr. sc. Maji Štimac, dr. med. spec. pedijatrije
24. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Valpovo
a)  Stipi Čikešu, dr. med. dent.
b)  Ani Popić, dr. med. dent.
c)  Nikoli Mrkaja, dr. med. dent.
25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Našice
26. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopunama Zaključka o pokretanju projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"
27. Prijedlog Zaključka o nastavku provedbe projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske županije
28. Zahtjev Pan - Papirne industrije - TRGOPROMET d.d. u stečaju iz Đakova za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Đakovo kao kulturnog dobra
29. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2019. godine
30. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2019. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top