31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Savjetovanje s javnošću

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Radi prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz javnu politiku oblikovanu općim i drugim aktima s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti, tijela Osječko-baranjske županije provode savjetovanja s javnošću o prijedlozima općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba na način utvrđen Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.).

Prijedlozi općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta o kojima će biti provedeno savjetovanje s javnošću utvrđuju se godišnjim planom savjetovanja s javnošću

       Savjetovanja s javnošću:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Nacrt Plana upravljanja imovinom  u vlasništvu Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2025. godine

           Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

            Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Osječko-baranjske županije          

           Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

             Nacrt Proračuna OBŽ za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

            Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

            Izvješće o provedenom savjetovanju

         

          Nacrt Komunikacijske strategije za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

          Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

          Izvješće o provedenom savjetovanju

           Nacrt Plana promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine

           Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 

           Izvješće o provedenom savjetovanju

           Nacrt Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Osječko-baranjske županije

           Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Top