31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Program zaštite okoliša


Županijski program zaštite okoliša dio je globalnog procesa koji nastoji odgovoriti na izazove zaštite, odnosno održivog upravljanja okolišem, usredotočen na područje Osječko-baranjske županije. Ono što ovim nastojanjima daje i dodatnu važnost, jest i činjenica da je zdrav i očuvan okoliš osnovni resurs za sve gospodarske djelatnosti koje su u postojećim strateškim razvojnim zamislima prepoznate kao okosnica budućega županijskog razvoja - izrijekom: poljoprivredu, šumarstvo i oko njih razvijane prerađivačke industrije, te turizam.

Županijski program zaštite okoliša dio je cjeline planske dokumentacije propisane Zakonom o zaštiti okoliša koja, osim njega, uključuje još i Strategiju zaštite okoliša na nacionalnoj razini te, kao mogućnost, programe zaštite okoliša na nižoj, lokalnoj, tj. općinskoj i gradskoj razini. On predstavlja strateški dokument zaštite okoliša na području Županije. Njegove strateške smjernice, dobivene na osnovi sinteze i intersektorske analize većeg broja detaljnijih studija, osnova su i polazna točka za iniciranje operativnih provedbenih planova za određenije mjere i aktivnosti.

Županijski program prihvatila je Skupština Osječko-baranjske županije 19. prosinca 2005. godine. Sažetak programa objavljen je u “Županijskom glasniku” broj 17/05.

Top