Obnova i adaptacija zgrade Županijskog informatičko-razvojnog centra u Osijeku

Projektom formiranja informatičko-razvojnog centra Osječko-baranjska županija nastoji prostorno i funkcionalno povezati projekte kojima se stvaraju poluge razvojne osposobljenosti Županije, a čiji zajednički nazivnik jeste oslanjanje na informatičku tehnologiju. To su:

  • projekt revitalizacije Zavoda za informatiku i njegovog prerastanja u regionalnu informatičku agenciju;
  • projekt izgradnje informacijskog sustava Županije zasnovan na informatičkoj tehnologiji koji informacijski integrira županijska upravna tijela i povezuje ih s ostalim javnim službama i tijelima lokalne samouprave u funkcioniranju i razvoju;
  • projekt razvoja Agencije za razvoj Županije
  • projekt razvoja Regionalne razvojne agencije.

Formiranjem informatičko-razvojnog centra stvara se prostorno informatičko čvorište o koje se mogu oslanjati i drugi razvojni projekti i institucije.

Za ove potrebe adaptirana je zgrada Zavoda za informatiku u Osijeku, Radićeva 4. u dvije etape:

I. etapa - 2005/2006. godine

II. etapa - 2006. godina

Opremanje Zavoda za informatiku namještajem - 2006. godina

Opremanje RRA i Agencije za razvoj namještajem - 2007.godina

Adaptacija i opremanje cjelokupnog objekta dovršeno je 2007. godine.

Ukupna ulaganja iznose 9.958.624,17 kuna.

Top