Rekonstrukcija Trga A. Starčevića u Osijeku

Namjena u zoni zahvata je javna prometna površina namijenjena pješačkom prometu, tramvajskom prometu i prometu interventnih vozila, opremljena pripadajućom komunalnom infrastrukturom, urbanom opremom, silazima u Pothodnik i u središnjem dijelu postava fontane s kružno postavljenim mlaznicama i osvjetljenjem i sl. Cjelokupna površina rekonstrukcije iznosi cca 7.800,00 m².

 Ukupna vrijednost investicije: cca 60.000.000,00 kn

Dana 27. siječnja 2005. godine je potpisan Ugovor o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u financiranju dijela radova uređenja Trga Ante Starčevića u Osijeku na način da će Osječko-baranjske županija osigurati iznos od 12.500.000,00 kn, a Grad Osijek također iznos od 12.500.000,00 kn

Vrijeme izvođenja investicije: 2004. - 2006. godina

Top