Športska dvorana OŠ "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

Površina: 1.112 m2
Početak izgradnje: 2003. godina
Završetak izgradnje: 2006. godina
Vrijednost investicije: 5.281.738,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija; Općina Strizivojna-financirala projektnu dokumentaciju

Nova školska zgrada OŠ "I.B.Mažuranić" Strizivojna u vrijednosti od 5.873.508,00 kuna, izgrađena je 1998. godine sredstvima Osječko-baranjske županije uz sufinanciranje općine. Škola nije imala športsku dvoranu te su nedostajali kvalitetni uvjeti za realizaciju nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Športska dvorana ima značenje ne samo za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture nego i za izvođenje športskih, kulturno-zabavnih i drugih manifestacija što je značajno za sve žitelje mjesta. Stoga je, nakon što je općina Strizivojna izradila projektnu dokumentaciju, Osječko-baranjska županija započela 2003. godine s izgradnjom dvorane.

Top