Izgradnja športske dvorane OŠ Hinka Juhna Podgorač

Površina: 980 m2
Početak i završetak izgradnje: 2012.-2016. godina
Vrijednost investicije: 7.076.739,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija

Škola u Podgoraču nije imala športsku dvoranu te su nedostajali kvalitetni uvjeti za realizaciju nastave tjelesne i zdravstvene kulture.  Športska dvorana ima značenje ne samo za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture nego i za izvođenje športskih, kulturno-zabavnih i drugih manifestacija što je značajno za sve žitelje mjesta. Osječko-baranjska županija je stoga  2012. godinu pokrenula izgradnju nove športske dvorane koja je završena početkom 2016. godine.

Top