31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Izgradnja nastavno športske dvorane Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku

Osječko-baranjska županija je pokrenula II. etapu projekta ugostiteljske škole - izgradnju trodijelne nastavno-športske dvorane površine cca 2500 m2 (u prizemlju 1900 m2, na katu 600 m2 ) čija je procijenjena vrijednost oko 26 mil kuna.

U 2009. godini su izrađene geodetske podloge, napravljena parcelacija i otkupljene su potrebne zemljišne čestice od vlasnika zemljišta (trgovačka društva Lidl i Karolina) s kojima je 17. travnja 2009. godine potpisan kupoprodajni ugovor. Bilo je potrebno izvršiti izmještanje parovoda i izgradnja vrelovoda kao i izrada idejnog projekta.

U 2010. godini izvršena je isplata HEP-toplinarstvu d.o.o., Pogon Osijek u svrhu izgradnje priključaka na distribucijsku mrežu. Posebna geodetska podloga je obavezan dio zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole kao i osnovna podloga za izradu idejnog rješenja dvorane, te je stoga sklopljen Ugovor o izradi posebne geodetske podloge za izgradnju nastavno-športske dvorane Ugostiteljsko turističke škole u Osijeku.

Do 2011. godine Osječko-baranjska županija uložila 4.092.980,68 kn za realizaciju ovoga projekta.

U 2011. godini izrađeno idejno rješenje i Posebna geodetska podloga nove športske dvorane u vrijednosti 98.400,00 kuna. Dana 30. prosinca 2011. godine ishođena je lokacijska dozvola. Dana 21. veljače 2012. godine je potpisan Ugovora o formiranju građevinske čestice sa ponuditeljem GEOMETAR d.o.o., Osijek, Županijska 19, Osijek, u iznosu od 28.000,00 kuna bez PDV-a, te se priprema dokumentacije za postupak javne nabave izrade glavnog i izvedbenog projekta.

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2012. godinu, za izgradnju nastavno športske dvorane planirano je 19.800.000,00 kn.

Top