Dogradnja Medicinske škole Osijek

Površina: 1777 m2
Početak i završetak izgradnje: 2012.-2015. godina
Vrijednost investicije: 12.720.120,00 kn
Investitor: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Osječko-baranjska županija

Medicinska škola Osijek imala je prije dogradnje škole 630 učenika u 20 razrednih odjela. Nastava se odvija u tri smjene u objektu koji se sastoje samo od učionica i hodnika bez prijeko potrebnih popratnih sadržaja. U postojećem prostoru nije bilo moguće organizirati nastavu bez međusmjene Osječko-baranjska županija nominirala je školu za program Svjetske banke kojim se u Republici Hrvatskoj nastoji ukinuti rad u tri smjene. Sporazumom s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa utvrđeni su uvjeti sufinanciranja. Dogradnjom je Medicinska škola Osijek dobila sve neophodne sadržaje po pedagoškim standardima te 12 učionica i 12 kabineta, što je sve zajedno s postojećim kapacitetima omogućilo kvalitetno odvijanje nastave.

Top