Izrada fasade Ekonomske i upravne škole Osijek

Početak izgradnje: 2007. godina
Završetak izgradnje: 2008. godina
Vrijednost investicije: 1.659.447,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija         

Ekonomska i upravna škola Osijek ima 878 učenika u 32 razredna odjela. Nastava se odvija u dva objekta koji se sastoje samo od učionica i hodnika bez prijeko potrebnih popratnih sadržaja. Objekti se nalaze u povijesnoj jezgri grada Osijeka Tvrđi, zaštićeni su i registrirani kao kulturno dobro. Stari su preko sto godina te je nužno izvesti kompletnu sanaciju. Osječko-baranjska županija započela je 2007. godine sa obnovom fasade jednog objekta koja je u cijelosti dovršena 2008. godine. Obnova fasade drugog većeg objekta kao i radovi na unutrašnjem uređenju uvršteni su u Plan kapitalnih investicija Osječko-baranjske županije za 2010. godinu i 2011. godinu.

Top