Dogradnja OŠ J.A.Ćolnića Đakovo Područne škole Đakovačka Satnica

Površina: 260 m2
Početak izgradnje: 2005. godina
Završetak izgradnje: 2006. godina
Vrijednost investicije: 1.530.000,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija; Općina Đakovačka Satnica - financirala projektnu dokumentaciju

U područnoj školi Đakovačka Satnica odvija se nastava od 1. do 8. razreda te je bilo nužno dograditi školu kako bi se osiguralo normalno odvijanje nastave. Dogradnjom su riješeni i neki drugi školi potrebni prostori kao što su sanitarije, kabineti…

Top