Izgradnja OŠ Ladimirevci Područne škole Ivanovci

Površina: 554 m2
Početak izgradnje: 2007. godina
Završetak izgradnje: 2009. godina
Vrijednost investicije:
3.431.440,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija; Grad Valpovo financirao projektnu dokumentaciju

Stari objekt Područne škole Ivanovci star je oko 110 godina, vlažan i ruševan te ga nije bilo moguće sanirati. Osječko-baranjska županija započela je 2007. godine s izgradnjom nove škole koja ima četiri učionice sa svim popratnim sadržajima, uključujući knjižnicu, blagovaonicu, kabinete i višenamjenski hol. Na taj su način pedesetak učenika sa svojim učiteljima dobili kvalitetnije uvjete za primjereno izvođenje nastavnog plana i programa.

Top