Izgradnja Ugostiteljsko-turističke škole Osijek

Površina: 4340 m2
Početak izgradnje: 1997. godina
Završetak izgradnje: 2009. godina
Planirana vrijednost investicije: 44.062.444,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Ugostiteljsko-turistička škola u Osijeku je dovršena i otvorena 09. ožujka 2009. godine, te je započeto održavanje nastave.  Škola je radila u neprimjerenim uvjetima u starom i devastiranom objektu. U 2009. godini završeno je i opremanje objekta koje je osigurano sporazumom s Ministarstvom znanosti i obrazovanja iz Programa Svjetske banke u iznosu 10.000.000,00 kuna. Osječko-baranjska županija nakon navedenih radova planira izgradnju športske dvorane i učeničkog doma.

Osječko-baranjska županija je pokrenula II. etapu projekta ugostiteljske škole - izgradnju trodjelne nastavno-športske dvorane površine cca 2500 m2 (u prizemlju 1900 m2, na katu 600 m2 ) čija je procijenjena vrijednost oko 26 mil kuna.

U 2009. godini su izrađene geodetske podloge, napravljena parcelacija i otkupljene su potrebne zemljišne čestice od vlasnika zemljišta (trgovačka društva Lidl i Karolina) s kojima je 17. travnja 2009. godine potpisan kupoprodajni ugovor. Bilo je potrebno izvršiti izmještanje parovoda i izgradnja vrelovoda kao i izrada idejnog projekta.

U 2010. godini izvršena je isplata HEP-toplinarstvu d.o.o., Pogon Osijek u svrhu izgradnje priključaka na distribucijsku mrežu. Posebna geodetska podloga je obavezan dio zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole kao i osnovna podloga za izradu idejnog rješenja dvorane, te je stoga sklopljen Ugovor o izradi posebne geodetske podloge za izgradnjunastavno-športske dvorane Ugostiteljsko turističke škole u Osijeku.

Do sada je Osječko-baranjska županija uložila 4.092.980,68 kn za realizaciju ovoga projekta.

U Proračunu za 2011. godinu za izgradnju nastavno športske dvorane planirano je 20.000.000,00 kn, od čega će se 7.000.000,00 kn osigurati iz novog kredita a 13.000.000,00 kn već postoji iz prijašnjeg kredita.

Top