Studijsko-tehnička dokumentacija geotermalnog potencijala Osječko-baranjske županije

Razdoblje provedbe projekta: 2019.-2021.godine

Cilj izrade studijske dokumentacije je identifikacija najperspektivnijih lokacija za iskorištavanje geotermalne energije, koje će biti povoljne za planiranje detaljnih istraživanja te financijska procjena daljnjih istražnih radova uzimajući u obzir tehničke aspekte i namjenu  korištenja geotermalne energije. Mikrolokacije su definirane na području grada Osijeka, Belišća i Donjeg Miholjca te općina Marijanci i Viljevo. Ovime je stvorena osnova za provedbu daljnjih istraživanja i ulaganja u korištenje geotermalne energije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.201.000,00 kuna.

Top