Izgradnja i opremanje nove sportske dvorane OŠ „Matija Gubec“, Magadenovac PŠ Marijanci

Rok izvedbe projekta: 2019. - 2022. godina

Značajan projekt za Osječko-baranjsku županiju predstavlja izgradnja nastavno-športske dvorane neto površine 596,47 m2 i time poboljšanje uvjeta za izvođenje nastave, posebno tjelesno-zdravstvene kulture Ovim se postiže izvođenje nastave prema svim pedagoškim standardima u potpuno i u suvremeno opremljenoj dvorani, jačanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i kvalitete života lokalne zajednice, omogućavanje široj društvenoj zajednici prostora za održavanje raznih kulturnih i društvenih događanja i mogućnost rekreiranja i bavljenja sportom, kako velikom broju mladih, tako i ostalim zainteresiranim stanovnicima mjesta. Procijenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 6.737.000,00 kuna.

Top