31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Dogradnja višenamjenskog prostora OŠ „Antunovac“, Antunovac, PŠ Ivanovac

Površina: 3.146,00 m2
Početak izgradnje: 2022. godina
Vrijednost investicije: 3.299.614,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija
Naziv poziva: „ Javni poziv za financiranje projekata u 2021. godini prema Programu podrške regionalnom razvoju“ (MRRFEU)
Program potpore: Sredstva Državnog proračuna RH
Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija
Vrijednost projekta: 500.000,00 kn, sredstva su u cijelosti bespovratna

Područna škola u lvanovcu u redovitim okolnostima radi u jednoj smjeni i pohađaju je 4 razredna odjela razredne nastave od 1. do 4. razreda. U školi ne postoji prikladan prostor za tjelesnu aktivnost, odnosno škola nema uvjete u kojima bi se tijekom zimskih mjeseci izvodila nastava TZK unutar školske zgrade. Zbog te činjenice učenicima područne škole onemogućeno je bavljenje tjelesnom aktivnošću, odnosno odvijanje redovite nastave TZK sukladno predmetnim kurikulumima. Dogradnjom škole višenamjenskim prostorom riješit će se problem prikladnog prostora za redovito i normalno odvijanje nastave TZK u zatvorenom prostoru škole tijekom zimskih mjeseci te će se učenicima područne škole Ivanovac omogućiti potpuno ostvarivanje zakonskog i ustavnog prava na jednaku dostupnost svih obveznih obrazovnih sadržaja. S obzirom na tendenciju povećanja nataliteta u Općini Antunovac, odnosno naselju Ivanovac, u sljedećim godinama očekuje se porast učenika i razrednih odjela koji će pohađati školu u Ivanovcu. Postojeći prostorni kapaciteti ne zadovoljavanju u potpunosti potrebe škole glede provođenja svih nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, a s obzirom na porast broja učenika i moguća nova odjeljenja te planirano uvođenje produženog boravka, školu svakako treba dograditi višenamjenskim prostorom. Namjera je Osječko-baranjske županije povećanjem standarda javne, društvene i socijalne usluge podići na višu društveno-ekonomsku razinu standard života stanovnika ovoga područja, kao preduvjet za sprječavanje iseljavanja stanovništva i održivi razvoj. Dograđena građevina je samostojeća, jednostavnog i pravilnog tlocrtnog oblika, maksimalnih dimenzija 44,43 m x 16,10 m. U projektiranoj dogradnji nalazi se višenamjenski prostor (prostor za boravak učenika, manifestacije poput školskih priredbi, projekcija, izložbi, organizacija izvannastavnih oblika rada i slobodnih aktivnosti) s novim, pristupačnim, ulaznim prostorom prilagođenim za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti s pristupnom rampom. Za projektnu dokumentaciju ishođena je građevinska dozvola te 25.5.2022. godine potpisan ugovor za izvođenje radova na izgradnji sa tvrtkom Planum-građenje d.o.o. Vukovar vrijednosti od 3.218.113,06 kuna s rokom izgradnje 270 dana od uvođenja u posao. Radovi se privode kraju te je u pripremi ishođenje uporabne dozvole i nabava opreme.
Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Top