Dogradnja blagovaonice Osnovne škole Bilje, Bilje

Početak radova: 2018. godine
Osnovna škola Bilje nema odgovarajuće uvjete za prehranu učenika te se ukazala potreba za dogradnjom blagovaonice. Osječko-baranjska županija provodi niz projekata kojima je osigurala besplatnu i kvalitetniju prehranu učenicima osnovnih škola. Stoga je Osječko-baranjska županija uvrstila izradu projektne dokumentacije te dogradnju blagovaonice u Plan 2018. godine te se investicija i dalje nastavlja. Škola je provela natječaj za izradu projektne dokumentacije dogradnje oko 300 m2 škole i u tijeku je izrada projektne dokumentacije.

Top