Izgradnja nove nastavno-športske dvorane osnovne škole Miroslava Krleže Čepin

Razdoblje provedbe projekta: 2019. - 2022. godina

Zgrada Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin je izgrađena 1968. godine. U sklopu školske zgrade je športska dvorana površine 288 m2. Cilj projekta je poboljšanje uvjeta za izvođenje nastave te stvaranje preduvjeta da se budućom rekonstrukcijom stara dvorana prenamijeni za učionice i omogući organizacija nastave u jednoj smjeni. Nova nastavno-športska  dvorana površine od 1.647,19 m2 sa školom će biti povezana spojnim hodnikom.

Izgradnjom športske dvorane postiže se izvođenje nastave tjelesnog odgoja prema svim pedagoškim standardima u potpuno i u suvremeno opremljenoj dvorani, jačanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i kvalitete života lokalne zajednice, omogućavanje široj društvenoj zajednici prostora za održavanje raznih kulturnih i društvenih događanja i mogućnost rekreiranja i bavljenja sportom, kako velikom broju mladih, tako i ostalim zainteresiranim stanovnicima mjesta. Procijenjena vrijednost investicije 29.000.000,00 kuna.

Top