Dogradnja osnovne škole Vladimir Nazor, Đakovo

Razdoblje provedbe projekta: 2019. - 2024. godina

Projektom rekonstrukcije i dogradnje oko 2.500 m2 školske zgrade škola će biti kapacitirana prostorno i sadržajno, što će omogućiti kvalitetno provođenje školskih programa.

Osnovnu školu Vladimir Nazor, Đakovo, osim učenika koji pohađaju redovnu nastavu, pohađaju i učenici s teškoćama u razvoju. Školska zgrada ne posjeduje sve potrebne sadržaje uvjetovane pedagoškim normativima i standardima za odvijanje razredne i predmetne nastave ( kao npr. školska kuhinja s blagovaonicom i pratećim sadržajima, prostor za više namjena, učionice, adekvatnu školsku knjižnicu), osobito nedostaju sadržaji i prostori za odvijanje nastave u posebnim odjelima, za učenike s posebnim obrazovnim potrebama, i to 10 učionica, ambulanta, senzorna soba, radionica za radni odgoj, zbornica, adekvatni sanitarni prostori, dizalo, igralište za djecu s težim motoričkim oštećenjima itd.

Procijenjena ukupna vrijednost investicije iznosi: 20.000.000,00 kuna.

Top