31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

PublikacijeStatističku publikaciju Županija u brojkama svake godine pripremala je statistička služba u okviru Ureda državne uprave u Županiji. Ovaj statistički godišnjak obuhvaća i prikazuje temeljne statističke pokazatelje koji se odnose na upravno-teritorijalni ustroj, stanovništvo, gospodarstvo, društvene djelatnosti i druga područja od značaja za djelovanje Županije.

Županija u brojkama 2005. - pdf format 0,3 Mb

Županija u brojkama 2006. - pdf format 0,6 Mb

Županija u brojkama 2007. - pdf format 0,5 Mb

Županija u brojkama 2008. - pdf format 0,7 Mb

 

 

Publikacija Znamenja Osječko-baranjske županije izdana je 2003. godine s ciljem predstavljanja njezinih znamenja (grba, zastave, pečata), ne samo povijesti radi, već prije svega radi omogućavanja i osiguravanja njihove pravilne primjene. Pri tome spoznaja o značenju ovih statusnih simbola općenito, a osobito značenja grafičkih simbola u znamenjima ove Županije trebaju pridonijeti ovome htijenju. Publikacija obuhvaća prikaz nastanka znamenja Osječko-baranjske županije te utemeljenje i elemente grba, zastave i pečata Županije. Njezin sastavni dio su i propisi koji uređuju njihovu uporabu te grafički standardi njihove izvedbe.


Znamenja Osječko-baranjske županije - pdf format 0,3 Mb


 Namjena publikacije Javna priznanja Osječko-baranjske županije je dvojaka. Prvo, pružanjem uvida u način ustrojavanja sustava i njegovu unutarnju logiku, u prilici je pomoći svima koji pristupaju ovoj problematici usmjerenjima i obrazloženjima odgovarajućih rješenja u koncipiranju sustava. Stoga ona govori o sustavu javnih priznanja, njegovom ustrojavanju, oblicima priznanja i postupku njihove dodjele te sadržava opće akte kojima je sustav javnih priznanja uređen u Osječko-baranjskoj županiji. Drugo svojom dokumentacijskom osnovicom ima namjeru svjedočiti o proteklom vremenu. U tom smislu sadržava podatke o dobitnicima priznanja, ali i razlozima dodjele tih priznanja izraženim u obrazloženjima dodjele kojima se vodio Odbor za priznanja u donošenju odluke o dodjeli priznanja. Nakon prvog izdanja 2005. godine , drugim izmijenjenim i dopunjenim izdanje 2016. godine u 20. obljetnici sustava javnih priznanja Županije inoviran je prikaz sustava te je izdanje dopunjeno podacima o dodijeljenim priznanjima u posljednjem desetljeću, nakon prvog izdanja.

 Katalog poduzetničkih zona predstavlja sistematizirani pregled svih poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije – kako onih postojećih, tako i onih u pripremi. U katalogu se nalazi kartografski prikaz svih postojećih i planiranih zona, osnovni podaci o zonama (smještaj, površina, veličina parcela, infrastrukturna opremljenost, cijena zemljišta, komunalnog doprinosa i komunalne naknade), te tabelarni prikaz svih važnih podataka o zonama. Cilj ovog kataloga je upoznavanje poduzetnika s mogućnostima poslovanja u poduzetničkim zonama tj. poticanje ulaganja u poduzetničke zone kao jezgre gospodarskog razvitka.


Katalog poduzetničkih zona - pdf format 12,0 Mb

 Za sve one osobe koje razmišljaju o pokretanju poslovnog pothvata, za sve poduzetnike početnike, izrađena je Poduzetnička bilježnica Osječko-baranjske županije, Prvi korak u poduzetništvu. Cilj izrade ove bilježnice je pružiti cjeloviti pregled svih potrebnih informacija, te početak poslovanja poduzetnicima učiniti što bezbolnijim, jednostavnijim i bržim.


Poduzetnička bilježnica Osječko-baranjske županije - pdf format 1,87 Mb

 

 Vodič kroz ekološku poljoprivrednu proizvodnju obuhvaća osnovne informacije o ekološkoj proizvodnji, te daje pregled organizacija i institucija usmjerenih na razvoj ekološke proizvodnje. Cilj izdavanja ovog vodiča je pobuditi svijest o značenje ekološke proizvodnje za Osječko-baranjsku županiju tj. poticanje razvoja konkurentske i ekonomski isplative proizvodnje, usklađene s potrebama očuvanje okoliša.


Vodič kroz ekološku proizvodnju - pdf format 4,7 Mb


 


Kulturno-povijesna baština Osječko-baranjske županije, čiji nakladnik je Turistička zajednica Osječko-baranjske županije 2005. godine, sadržava "kratak pogled na svjetovne i sakralne svjedoke prošlosti". Fotografijama bogato opremljena publikacija sadržava podatke o spomenicima i povijesno-kulturnim znamenitostima Osijeka, Bizovca, Valpova, Donjeg Miholjca, Našica, Đakova, Aljmaša, Erduta, Bilja, Darde, Tikveša, Belog Manastira, Kneževa i Topolje/Gajića.

Kulturno-povijesna baština Osječko-baranjske županije - pdf format 5,2 Mb


Enološka karta
je publikacija koja prikazuje proizvođače vina u Osječko-baranjskoj županiji. Dio je serije vodiča kroz Osječko-baranjsku županiju koje izdaje Turistička zajednica Osječko-baranjske županije uz potporu Županije.

Enološka karta - pdf format 5,4 Mb

 

 

 Ruralni turizam
je publikacija iz serije vodiča kroz Osječko-baranjsku županiju koje izdaje Turistička zajednica Osječko-baranjske županije uz potporu Županije. Ova publikacija daje podatke o mogućnostima privatnog smještaja na seoskom području Osječko-baranjske županije i to pretežito u Baranji.

Ruralni turizam - pdf format 3 Mb

 

 

 


Zadruga za XXI. stoljeće - Brošura sadrži niz korisnih podataka o tome što je uopće zadruga, koji je pravni okvir za osnivanje zadruge, zadružna načela, povijest zadrugarstva, postupak osnivanja zadruga, razlozi zašto se udružiti u zadrugu, prednosti zadružnog poslovanja i dr. Statistički podaci o zadrugama, adresar svih zadruga na području naše Županije te njihovi najuspješniji predstavnici također su sastavni dio ove publikacije.


Zadruga za XXI. stoljeće - pdf format 0,7 Mb

 

 

 


Osječko-baranjska županija bez mina - Osječko-baranjska je minski najzagađenija Županija u Republici Hrvatskoj. Površina miniranih i minski sumnjivih područja iznosi oko 188 km2, odnosno gotovo 5% ukupne površine naše Županije....

Želimo upoznati i senzibilizirati europsku i svjetsku javnost za probleme razminiranja, kako u najvrednijem prirodnom rezervatu u Europi, Kopačkom ritu, tako i u cijeloj Županiji.

Osječko-baranjska županija bez mina - pdf format 4,0 Mb
Investicijski vodič Osječko-baranjske županije - Povećanje ulaganja i nove investicije temelj su gospodarskog rasta i otvaranje novih radnih mjesta. Cilj investicijskog vodiča je upoznavanja potencijalnih ulagača s mogućnostima i pogodnostima poslovanja u županiji tj. privlačenje novih investicija. U vodiču se nalaze osnovni podaci o županiji – geografski položaj, prirodni resursi, klima, smještajni kapaciteti, podaci o svim važnim institucijama, informacije o infrastrukturi, gospodarstvu, pravni oblici za ulaganja (porezni, carinski financijski i devizni sustav) i dr.

Investicijski vodič Osječko-baranjske županije - pdf format 2,0 Mb

 

 

Vinsko - turističke ceste Osječko-baranjske županije - Slavonci i Baranjci, stoljećima poznati po svojoj gostoljubivosti, sve više otvaraju vrata turistima iz cijelog svijeta. Sve značajnija turistička ponuda temelji se na kulturno-sakralnim sadržajima, enogastronomskoj ponudi, brojnim manifestacijama, biciklističkim i vinskim rutama. Segment vinskog turizma tj. vinsko-turističkih cesta vrlo značajno podupire i Osječko-baranjska županija. Baranjsko i Erdutsko vinogorje prva su dva vinogorja u Hrvatskoj koja su postala dijelom Vintoura, odnosno vinskih cesta Europske unije. Publikacija sadržava podatke o vinogorjima i vinsko-turističkim cestama Osječko-baranjske županije.

Vinsko - turističke ceste Osječko-baranjske županije - pdf format 6,8 Mb

 

 


 Zaštićena priroda Osječko-baranjske županije godišnjak je Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osmišljen je kao snovni izvor informacija o Agenciji, njezinim djelatnostima, zaštiti prirode, zaštićenim područjima je prednostima i nedostacima zaštite. Broj 1. sadržava podatke o zaštićenim područjima Županije, regionalnom parku Mura-Drava, dravskim šumama, prekograničnoj zaštiti srednjeg Podunavlja,projektu zaštite i očuvanja bijele rode, invazivnim svojtama i projektu integracije u EU Natura 2000.

 Zaštićena priroda Osječko-baranjske županije - pdf format 13,6 Mb

Top