Proračun

Proračun Osječko-baranjske županije

Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

 

Godišnja Izvješća o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije

 

Polugodišnja Izvješća o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije

 

Financijska izvješća Proračuna Osječko-baranjske županije - obrasci

 

Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave
na području Osječko-baranjske županije

 

Top