31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Pisani zahtjev može se podnijeti na propisanim obrascima.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Mjerodavna službena osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Osječko-baranjskoj županiji je Nikolina Vranješ, viša savjetnica za dokumentacijski sustav u Tajništvu Županije.

Zamjenica mjerodavne službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Osječko-baranjskoj županiji je Adrijana Bonić, savjetnica za dokumentacijski sustav u Tajništvu Županije.

Mjerodavna službena osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Osječko-baranjskoj županiji i njezina zamjenica imenovane su Rješenjem o određivanju mjerodavne službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Osječko-baranjskoj županiji ("Županijski glasnik" broj 2/24.)

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu:

Trg Ante Startčevića 2, 31000 Osijek

ili putem elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Potvrda o zaprimljenom Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.  (pdf) (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (xlsx)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (xlsx)

Smjernice za test razmjernosti i javnog interesa (.doc /.pdf )

U području građenja izgrađen je poseban sustav za pristup informacijama o stanju zahtjeva za izdavanjem građevinskih dozvola i drugih akata od strane podnositelja zahtjeva a u poreznom dijelu sustav provjere stanja duga poreza na cestovna motorna vozila.

Najčešće postavljena pitanja

 

ASSET LISTA

Top