31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Plan dodjele potpora iz Proračuna OBŽ

Planom dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za tekuću godinu koji donosi župan se, u okvirima visine i namjene sredstava utvrđenim Proračunom i drugim aktima, identificira naziv potpore utvrđen odgovarajućim programskim ili općim aktom, pravni temelj dodjele, namjena sredstava, potencijalni korisnici, raspoloživi ukupni iznos, iznos (intenzitet) potpore, način (postupak) dodjele te planirani datum provedbe postupka dodjele.

 

Top