Ustanove osnovnoškolskog obrazovanja

Na području Županije ima ukupno 72 osnovne škole i to 20 osnovnih škola čiji je osnivač Grad Osijek te 52 osnovne škole čiji je osnivač Osječko-baranjska županija. U sastavu matičnih škola je i 105 područnih škola.

Mrežu osnovnih škola na području Županije čine:

 

1. Osnovna škola Svete Ane u Osijeku, Osijek
31000 Osijek, Sv.Ane 2
telefon: 031 372 745
telefaks: 031 372 744
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-svete-ane-os.skole.hr
 
2. Osnovna škola Vladimira Becića, Osijek
31000 Osijek, Vij.A.Cesarca 36
telefon: 031 375 644
telefaks: 031 375 645
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-vbecica-os.skole.hr
 
3. Osnovna škola Franje Krežme, Osijek
31000 Osijek, Školska 3
telefon: 031 212 960
telefaks: 031 215 268
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-fkrezme-os.skole.hr

4. Osnovna škola Antuna Mihanovića, Osijek
31000 Osijek, I. Gundulića 5/a
telefon: 031 202 744
telefaks: 031 495 495
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica:    www.os-amihanovica-os.skole.hr

5. Osnovna škola ''Mladost'', Osijek
31000 Osijek, Sjenjak 7
telefon: 031 574 914
telefaks: 031 574 913
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-mladost-os.skole.hr
 
6. Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Osijek
31000 Osijek, Frankopanska 64
telefon: 031 505 820
telefaks: 031 575 125
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-fkfrankopana-os.skole.hr
 
7. Osnovna škola Vijenac, Osijek
31000 Osijek, Vij. I. Meštrovića 36
telefon: 031 204 232
telefaks: 031 204 233
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-vijenac-os.skole.hr

8. Osnovna škola Jagode Truhelke, Osijek
31000 Osijek, Crkvena 23
telefon: 031 506 176; 031 506 175
telefaks: 031 501 214
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-jtruhelke-os.skole.hr

9. Osnovna škola Ljudevita Gaja, Osijek
telefon: 031 503 800; 031 506 236
telefaks: 031 505 340
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. r
web stranica: www.ljudevitgaj.hr
 
10. Osnovna škola ''Tin Ujević'', Osijek
31000 Osijek, Opatijska 46
telefon: 031 561 212
telefaks: 031 561 210
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-tujevic-os.skole.hr

11. Osnovna škola ''Grigor Vitez'', Osijek
31000 Osijek, Korčulanska 1
telefon: 031 503 416
telefaks: 031 506 676
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-gvitez-os.skole.hr

 
12. Osnovna škola August Šenoa, Osijek
31000 Osijek, Drinska 14
telefon: 031 273 995
telefaks: 031 271 842
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-asenoa-os.skole.hr
 
13. Osnovna škola ''Dobriša Cesarić'', Osijek
31000 Osijek, Neretvanska 10
telefon: 031 273 118
telefaks: 031 272 938
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-dcesaric-os.skole.hr

14. Osnovna škola Ivana Filipovića, Osijek
31000 Osijek, Kalnička 48
telefon: 031 303 833
telefaks: 031 303 533
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-ifilipovica-os.skole.hr
 
15. Osnovna škola ''Retfala'', Osijek
31000 Osijek, Kapelska 52/a
telefon: 031 378 011
telefaks: 031 378 012
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-retfala-os.skole.hr
 
16. Osnovna škola Višnjevac, Višnjevac
31220 Višnjevac, Crni put 41
telefon: 031 351 416
telefaks: 031 352 416
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-visnjevac.skole.hr
 

17. Osnovna škola Josipovac, Josipovac
31221 Josipovac, Osječka 77/a
telefon: 031 358 688
telefaks: 031 358 688
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-josipovac.skole.hr
 
18. Osnovna škola Tenja, Tenja
31207 Tenja, Svete Ane 2
telefon: 031 290 922; 031 290 211
telefaks: 031 295 133
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-tenja.skole.hr

19. Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan Štark', Osijek
31000 Osijek, Drinska 12/b
telefon: 031 274 811
telefaks: 031 274 812
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.centar-istark-os.skole.hr
 
20. Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Osijek
31000 Osijek, Drinska 12/a
telefon: 031 274 339
telefaks: 031 274 340
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.magyar-kozpont.hr

21. Osnovna škola Miroslava Krleže, Čepin
31431 Čepin, Kr.Zvonimira 100
telefon: 031/382-602
telefax : 031/382-602
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-mkrleze-cepin.skole.hr

 
22. Osnovna škola Vladimir Nazor, Čepin
31431 Čepin, Kalnička 17
telefon: 031-383-456
telefax : 031-383-455
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web stranica: www.os-vnazor-cepin.skole.hr
 
23. Osnovna škola Mate Lovraka, Vladislavci
31404 Vladislavci, Kralja Tomislava 75
telefon: 031/391-016
telefax : 031/391-258
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-mlovraka-vladislavci.skole.hr

24. Osnovna škola Milka Cepelića, Vuka
Milka Cepelića 1, 31403 Vuka
Telefon: 031/389-213
Telefax: 031/389-455
e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-mcepelica-vuka.skole.hr
 
25. Osnovna škola ''Antunovac'', Antunovac
Školska 15, 31216 Antunovac
telefon: 031/278-899
telefax:031/278-895
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 web stranica: www.osantunovac.hr

26. Osnovna škola Bijelo Brdo, Bijelo Brdo
Nikole Tesle 71, 31204 Bijelo Brdo
telefon: 031/597-812
telefax : 031/597-011
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-bijelo-brdo.skole.hr

27. Osnovna škola Dalj, Dalj
31226 Dalj, Zagrebačka 2/b
telefon: 031/590-195
telefax : 031/590-133
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-dalj.skole.hr

28. Osnovna škola Ernestinovo, Ernestinovo
31215 Ernestinovo, Školska 1
telefon: 031-270-213
telefax : 031-270-213
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-ernestinovo.skole.hr
 
29. Osnovna škola Laslovo, Laslovo
31214 Laslovo, školska 1
telefon: 031/289-003
telefax : 031/289-003
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-laslovo-korog.skole.hr
 
30. Osnovna škola ''August Harambašić'', Donji Miholjac
31540 Donji Miholjac, Prilaz stadionu 1
telefon: 031-631-373
telefax : 031-631-073
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr
 
31. Osnovna škola ''Hrvatski sokol'' , Podgajci Podravski
31552 Podgajci Podravski, Vl.Nazora 185
telefon: 031-621-250
telefax : 031-621-251
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-hrvatskisokol-podgajcipodravski.skole.hr

32. Osnovna škola ''Matija Gubec'' , Magadenovac
31542 Šljivoševci - Magadenovac, školska bb
telefon: 031-647-160
telefax : 031-647-120
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-mgubec-magadenovac.skole.hr
 
33. Osnovna škola Ante Starčević, Viljevo
31531 Viljevo, Kralja Tomislava 1
telefon: 031-644-444
telefax : 031-644-440
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-astarcevica-viljevo.skole.hr
 
34. Osnova škola Budrovci, Budrovci
Gupčev trg 8, 31400 Budrovci
telefon: 031/833-407
telefax: 031/833-149
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.       
web stranica: www.os-budrovci.skole.hr
 
35. Osnovna škola ''Ivan Goran Kovačić'' , Đakovo
31400 Đakovo, Kralja Tomislava 25
telefon: 031-813-572
telefax : 031-813-282
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web stranica: www.os-igkovacic-dj.skole.hr

36. Osnovna škola Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo
31400 Đakovo, Trg N.š.Zrinskog 4
telefon: 031-816-828
tečefax : 031-816-665
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web stranica: www.os-jacolnica-dj.skole.hr

37. Osnovna škola ''Vladimir Nazor'' , Đakovo
31400 Đakovo, Kralja Tomislava 18
telefon/telefax: 031-813-406
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-vnazor-dj.skole.hr

38. Osnovna škola Drenje, Drenje
31418 Drenje, Gajeva 28
telefon: 031-862-004
telefax : 031-862-257
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-drenje.skole.hr
 
39. Osnovna škola Đakovački Selci, Selci Đakovački  
31415 Đakovački Selci, Bana Jelačića 9
telefon: 031/832-005
telefax : 031/832-137
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-selci-djakovacki.skole.hr

40. Osnovna škola Gorjani, Gorjani
31422 Gorjani, Bolokan 20
telefon: 031/853-512
telefax : 031/853-009
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-gorjani.skole.hr
 
41. Osnovna škola 'Josip Kozarac', Josipovac Punitovački
31424 Josipovac Punitovački, Braće Banas 2
telefon: 031-861-313
telefax : 031-861-313
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr
 
42. Osnovna škola ''Silvije Strahimir Kranjčević'' , Levanjska Varoš
31416 Levanjska Varoš, Glavna 62
telefon./telefax : 031-864-003
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-sskranjcevic-levanjska-varos.skole.hr
 
43. Osnovna škola Matija Gubec, Piškorevci
31417 Piškorevci, Preobražen.trg 11
telefon: 031/854-769
telefax : 031/854-771
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-mgubec-piskorevci.skole.hr
 
44. Osnovna škola Josipa Kozarca, Semeljci
31402 Semeljci, školska 21
telefon: 031-856-081
telefax : 031-856-247
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-jkozarca-semeljci.skole.hr

45. Osnovna škola ''Ivana Brlić Mažuranić'' , Strizivojna
31410 Strizivojna, B.Radić 166
telefon: 031-831-091
telefax : 031-831-357
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr

46. Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Trnava
31411 Trnava, Braće Radić 1
telefon: 031-863-043
telefax : 031-863-256
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-jjstrossmayer-trnava.skole.hr
 

47. Osnovna škola Luka Botić, Viškovci
31401 Viškovci, Omladinska 4
telefon: 031-857-320
telefax : 031-857-022
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-lbotic-viskovci.skole.hr

48. Osnovna škola Bratoljuba Klaića, Bizovac
Dr. Franje Tuđmana 1, 31222 Bizovac
tel: 031/675-315
fax: 031/675-688
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-bklaica-bizovac.skole.hr

49. Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Belišće
31551 Belišće, Kralja Tomislava 196
telefon: 031-663-730
telefax : 031-663-730
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-ikukuljevica-belisce.skole.hr

50. Osnovna škola Matije Petra Katančića, Valpovo
31550 Valpovo, I.L.Ribara 3
telefon: 031/651-576
telefax : 031-654-576
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stanica: www.oskatancic.hr
 
51. Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci  
31208 Petrijevci, Republike 110/A
telefon: 031/395-045
telefax : 031/395-747
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-petrijevci.hr
 

52. Osnovna škole Ivane Brlić Mažuranić, Koška
31224 Koška, Trg. dr. Franje Tuđmana 5
telefon: 031/681-602
telefax : 031/681-066
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web stranica: www.os-ibmazuranic-koska.skole.hr
 
53. OSNOVNA ŠKOLA LADIMIREVCI
Đ.Maričića-Munje 21, 31550 Ladimirevci
telefon: 031-671-066
telefax : 031-671-517
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-ladimirevci.skole.hr
 
54. Osnovna škola Dore Pejačević Našice, Našice
31500 Našice , A.Cesarca 18
telefon: 031-613-357
telefax : 031-613-749
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-dpejacevic-na.skole.hr
 
55. Osnovna škola kralja Tomislava, Našice
Matice hrvatske 1, 31 500 Našice
telefon: 615-270
telefax: 617-850
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-kralja-tomislava-na.skole.hr


56. Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac
31511 Đurđenovac, Kardinala A.Stepinca bb
telefon: 031/601-101
telefax : 031/601-530
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr
 
57. Osnovna škola Hinka Juhna Podgorač, Podgorač
31433 Podgorač, H.Juhna 8
telefon: 031-698-005
telefax : 031-698-009
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-hjuhna-podgorac.skole.hr
 
58. Osnovna škola Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac
31225 Jelisavac, I.B.Slovaka 37
telefon: 031-605-011
telefax : 031/339-920
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-ibslovak-jelisavac.skole.hr
 
59. Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci
31512 Feričanci, Trg Matije Gupca 9
telefon: 031-603-018; 603-518
telefax : 031-604-306
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-vnazora-fericanci.skole.hr


60. Osnovna škola 'Dr. Franjo Tuđman', Beli Manastir
31300 Beli Manastir, Svetog Martina 16
telefon: 031/703-780
telefax: 031/701-460
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-drftudjman-beli-manastir.skole.hr
 
61. Osnovna škola Bilje, Bilje
31327 Bilje, školska 8
telefon: 031-750-018
telefax : 031-750-058
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-bilje.skole.hr
 
62. Osnovna škola "Matija Gubec", Čeminac
Kolodvorska 48, 31325 Čeminac
telefon: 031/756-038
telefax: 031/756-041
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-ceminac.skole.hr
 
63. Osnovna škola Darda, Darda
31326 Darda, školska 9
telefon: 031-740-519
telefax : 031-740-699
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-darda.skole.hr

64. Osnovna škola Draž, Draž
31305 Draž, Ive Lole Ribara 1
telefon: 031/736-359
telefax : 031/736-359
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-draz.skole.hr

65. Osnovna škola Jagodnjak, Jagodnjak
31324 Jagodnjak, Borisa Kidriča 57
telefon: 031-745-063
telefax : 031-745-027
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-jagodnjak.skole.hr

66. Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi
31309 Kneževi Vinogradi, Glavna 44
telefon: 031-730-661
telefax : 031-730-661
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-knezevi-vinogradi.skole.hr

67. Osnovna škola Popovac, Popovac
31303 Popovac, Vl.Nazora 26
telefon: 031-728-384
telefax : 031-728-119
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-popovac.skole.hr
 
68. Osnovna škola Šećerana, Šećerana
31300 B.Manastir, Ulica žrtava Domovinskog rata 27
telefon: 031/725-004; 725-311
telefax : 031/725-384
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-secerana.skole.hr
 

69. Osnovna škola Zmajevac, Zmajevac
31307 Zmajevac, športska 2/a
telefon: 031/734-173; 734-233
telefax : 031/734-393
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
web stranica: www.os-zmajevac.hr
 
70. Osnovna škola Lug, Lug
31328 Lug, Školska 6
telefon: 031/754-191
telefax : 031/754-257
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-lug.skole.hr

71. Osnovna glazbena škola ''Kontesa Dora'' , Našice
31500 Našice Našice, Dore Pejačević 2
telefon/telefax:  031/611-002
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web stranica: www.kontesadora.hr


72. Osnovna škola Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka
31421 Satnica Đakovačka , Ulica bana Josipa Jelačića 6
telefon: 031/852-141
e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web stranica: www.os-satnicadjakovacka.skole.hr

Top