Upravna pristojba za suglasnost

 

Upravna pristojba za izdavanje suglasnosti za obradu otpada mobilnim uređajem u iznosu od 2,65 € (20,00 kn, fiksni tečaj konverzije 7,53450) - Tar. br. 1. + 6,64 € (50,00 kn, fiksni tečaj konverzije 7,53450) 2- Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, sukladno članku 5. (1) Zakona o upravnim pristojbama,  uplaćuje se u trenutku zaprimanja zahtjeva, na žiro račun Osječko – baranjske županije, broj: HR24 23600001800014000, model: HR68, poziv na broj: 5304 – OIB uplatitelja. Opis plaćanja: Upravna pristojba za izdavanje suglasnosti za obradu otpada mobilnim uređajem.

Ovjereni zahtjev zajedno s potvrdom uplate upravne pristojbe prema Tar. br. 1. i Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, 31000 Osijek.

Top