upravna pristojba za rješenje

 

Upravna pristojba za rješenje (o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom, obustavi postupka izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom) u iznosu od od 6,64 € (50,00 kn, fiksni tečaj konverzije 7,53450) - Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi uplaćuje se na žiro račun Osječko-baranjske županije IBAN: HR24 2360 0001800014000, model: HR68, poziv na broj: 5304 – OIB uplatitelja. Opis plaćanja: Upravna pristojba za Rješenje.

Top