OČEVIDNICI I EVIDENCIJE

O B A V I J E S T

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/2021, u daljnjem tekstu: Zakon) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html  koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine određene su sljedeće nadležnosti za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije):

 

Nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada (članak 44. Zakona), a elektronički upis zahtjeva može se provesti i na stranicama ovog Ministarstva na sljedećoj mrežnoj poveznici: https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja?tipId=3

 Nadležnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije (članci 15., 46. i 47. Zakona):

  • Zahtjev za upis u Evidenciju (Očevidnik prijevoznika otpadom, posrednika otpadom, trgovaca otpadom, reciklažnih dvorišta, nusproizvoda, sakupljača i/ili oporabateljahttps://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja
  • Produženje upisa u Evidenciju (do uspostave Evidencije potrebno je otvoriti pripadajući Očevidnik) na sljedećim poveznicama:

Očevidnik prijevoznika  https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=1&tvrtkaId=15

Očevidnik posrednika https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=2&tvrtkaId=15

Očevidnik trgovca  https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=3&tvrtkaId=15

Očevidnik reciklažnih dvorišta https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=4&tvrtkaId=15

Obrazac nije potrebno dostaviti poštom.

Očevidnik sakupljača uspostavit će se stupanjem na snagu pravilnika iz članka 5. stavka 5. Zakona (Pravilnik o gospodarenju otpadom)

Podaci upisani u odgovarajući očevidnik koji se javno objavljuju prikazani su u dole navedenim popisima objavljenih na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: 

 

Top