Okolišna dozvola

 

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 16. stavak 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18) te članka 9 i 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u postupku izdavanja okolišne dozvole, uključujući izdavanje iste primjenom općih obvezujućih pravila, informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakona, Uredbe te uredbe kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Informiranje javnosti i zainteresirane javnosti provodi se o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole, odnosno izmjenom i/ili dopunom okolišne dozvole te rješenju o okolišnoj dozvoli, odnosno rješenju o izmjenama i/ili dopunama okolišne dozvole.

Informacija o okolišnoj dozvoli objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (https://mingor.gov.hr)  te dodatno na ovoj službenoj stranici Osječko-baranjske županije.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku obavljat će se sukladno načinu o kojem se javnost obavještava pozivom na uvid u nacrt rješenja okolišne dozvole, a može se dostaviti pozivom na KLASU Informacije Ministarstva, elektronički na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva, i to:

Izdana Rješenja o okolišnim dozvolama i izmjenama i dopunama okolišne dozvole dostupna putem linka:

https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/okolisne-dozvole/5975

Izdana rješenja o radu postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja dostupna putem linka:

https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/dozvola-za-rad-postrojenja-ispod-granicnih-vrijednosti-pokazatelja/5636

 

Top