31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu

 

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

 

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj strategije, plana, programa ili zahvata, samog i s drugim strategijama, planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Ocjena prihvatljivosti provodi se za strategiju, plan, program ili zahvat, kao i za svaku izmjenu i/ili dopunu strategije, plana, programa ili zahvata, koja sama ili s drugim strategijama, planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Ocjena prihvatljivosti za strategije, planove, programe i zahvate provodi se u skladu s odredbama članaka 24. do 51. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Ocjena prihvatljivosti zahvata provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole ili izdavanja drugog potrebnog odobrenja za provedbu zahvata.

Zahtjev za davanjem mišljenja o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Obrazac zahtjeva za provedbu postupka Prethodne ocjene za zahvat

Zahtjev za davanjem mišljenja o ocjeni prihvatljivosti Strategije, Plana ili Programa za ekološku mrežu

Obrazac zahtjeva za provedbu postupka Prethodne ocjene za Strategiju, Plan ili Program

O tijeku i ishodu postupka Ocjene prihvatljivosti čija je provedba u nadležnosti ovoga upravnog tijela javnost i zainteresirana javnost obavještava se putem internetske stranice Osječko-baranjske županije.

 

Postupci prethodne ocjene u nadležnosti OBŽ

2024. godina
2023. godina

2022. godina
2021. godina
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina

 

Postupci Glavne ocjene u nadležnosti OBŽ

2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

2024. godina
2023. godina
2022. godina
2021. godina
2020. godina
2019. godina
2018. godina

 

Top