2023. (OPUO)

  • Izgradnja lagune na k.č.br. 212 i 215 k.o. Krndija u sklopu postojeće farme muznih krava Krndija, općina Punitovci, Osječko-baranjska županija 

Top