31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Javni uvid u Nacrt Programa zaštite zraka Osječko-baranjske županije

 

P O Z I V

n a    s u d j e l o v a n j e    u    s a v j e t o v a n j u    s    j a v n o š ć u

o

 

NACRTU 

PROGRAMA ZAŠTITE ZRAKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u postupku izrade Programa zaštite zraka Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Program), sukladno članku 15. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19, 57/22) i članka 156. stavka 1. podstavka 2. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje na internetskim stranicama  Županije Nacrt Programa u trajanju od 30 dana, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provodi se sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15 i 69/22) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.).

Organizator i nositelj postupka savjetovanja je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja u razdoblju od 4. studenoga do 5. prosinca 2022. godine, za koju potrebu vam je na stranicama Osječko-baranjske županije na raspolaganju utvrđeni Nacrt Programa i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju. Zajedno s Nacrtom Programa objavljuje se i Informacija o njegovoj izradi, čiji sadržaj je propisan člankom 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.


        Javnost svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt Programa može zaključno do 5. prosinca 2022. upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetni dokument na mjestu javnog uvida, radnim danom od 7:30 do 15:30 sati, upisati u Obrazac za sudjelovanje javnosti dostupan na ovoj stranici i dostaviti elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili redovnom poštom na adresu: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, Osijek.

        Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u navedenom roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.


Informacija o izradi Programa


Nacrt Programa


Obrazac za sudjelovanje javnosti

Top