31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Javni uvid u Nacrt Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Osječko-baranjske županije

 

28.09.2022.

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u postupku izrade Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Program), sukladno članku 156. stavka 1. podstavka 2. i 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) objavljuje na internetskim stranicama  Županije Nacrt Programa u trajanju od 30 dana, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Informacija o izradi programa

Nacrt Programa

Obrazac za sudjelovanje javnosti

Poziv

Izvješće o provedenom savjetovanju

Top