Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom 2022. godina

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R12, R13 i R3 (Lokacija: Donji Miholjac, Industrijska zona Janjevci bb, kč.b.r. 1124/3)

VDM Energija d.o.o., Gregurovec 23, Križevci 

Top