EVIDENCIJA PRIJEVOZNIKA OTPADA, POSREDNIKA OTPADOM, TRGOVACA OTPADOM I RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

O B A V I J E S T

Temeljem članka 47. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon), Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta (u daljnjem tekstu: Evidencija).

Evidencija sadrži podatke o osobama koje obavljaju djelatnost prijevoza otpada, posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom i sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu.

U Evidenciju se upisuje pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja podnese zahtjev za upis putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Registar) ili pisanim putem.

Upis u Evidenciju obavlja nadležno tijelo županije prema adresi sjedišta podnositelja zahtjeva.

Nadležno tijelo županije će brisati iz Evidencije upisanu osobu kad:

  1. zaprimi obavijest pravne ili fizičke osobe – obrtnika upisane u Evidenciju da prestaje obavljati djelatnost ili na drugi način utvrdi prestanak obavljanja djelatnosti ili
  2. utvrdi da pravna ili fizička osoba – obrtnik nije izvršio propisanu obvezu iz stavka 6. točke 1. članka 47.

Podatke koji se vode u evidenciji iz stavka 1. ovoga članka i način vođenja evidencije propisuje ministar naputkom.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjeve za upis u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta, podnosi se elektronskim putem te je isti dostupan na mrežnoj stranici Osječko-baranjske županije https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja

Do uspostave Evidencije potrebno je otvoriti pripadajući Očevidnik prijevoznika otpadom, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta.

Nakon kreiranja zahtjeva iz aplikacije potrebno je preuzeti zahtjev za ispis u PDF-u, ispisati ga, potpisati i poslati poštom zajedno sa svim pripadajućim prilozima koji su navedeni u zahtjevu.

Ovjereni zahtjev zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom dostavlja se pisanim putem na adresu: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, 31000 Osijek.

 

AŽURIRANJE PODATAKA

U svrhu održavanja ažurnih podataka u Evidenciji, osoba upisana u Evidenciju dužna je:

  1. jednom godišnje potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednoj godini,
  2. u slučaju izmjene podataka na temelju kojih je upisana u Evidenciju izmijeniti podatke u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

 

NAČIN POTVRĐIVANJA NAMJERE OBAVLJANJA DJELATNOSTI U NAREDNOJ GODINI

Potrebno je otvoriti pripadajuću Evidenciju (do uspostave Evidencije potrebno je otvoriti pripadajući Očevidnik) na sljedećim poveznicama:

Očevidnik prijevoznika  https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=1&tvrtkaId=15

Očevidnik posrednika https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=2&tvrtkaId=15

Očevidnik trgovca  https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=3&tvrtkaId=15

Očevidnik reciklažnih dvorišta https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=4&tvrtkaId=15

  1. kliknuti ikonu plave boje s natpisom “Produži“ u gornjem desnom kutu popisa,
  2. popuniti obrazac sa svim relevantnim podacima (obavezno popuniti tip očevidnika i broj upisa u očevidnik) i spremiti podatke.

Provedbom navedenog postupka produženje upisa u očevidnik provest će se automatski.

Obrazac nije potrebno dostaviti poštom.

Top