Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom 2021. godina

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti sakupljanja postupkom S i zbrinjavanja otpada postupcima D1 i D15 (Lokacija: Našice, k.č.br. 549/332 k.o. Ceremošnjak)

Našički park d.o.o., Radnička 2/2, Markovac Našički

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada postupcima S, R13 i R5 (Lokacija: Belišće, Starovalpovački put 65a)

Livit d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe građevnog otpada postupkom R5 mobilnim uređajem (Lokacija: Tenja, Pljovare, k.č.br. 2822/2)

Pauk Osijek d.o.o., Ivana Gundulića 168, Osijek

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja otpada postupkom S i IS, oporabe otpada postupcima PU, R3, R4, R5, R12, R13 i zbrinjavanja otpada postupkom D15 (Lokacija: Osijek, Industrijska zona jug 9)

Kairos d.o.o., Industrijska zona jug 9, Osijek

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupkom R13 (Lokacija: Valpovo, Starovalpovački put 65a)

Kombel d.o.o., Radnička 1/B, Belišće

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe građevnog otpada postupkom R5 mobilnim uređajem (Lokacija: Nemetin, Industrijska bb)

Ravlić Trans, Slavonska 7, Osijek

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupkom S i oporabe postupcima R12 i R13 (Lokacija: Osijek, Vukovarska 308)

Slavonija metali d.o.o., Vukovarska 308, Osijek

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupcima D15 i D1 (Lokacija: Belišće, Starovalpovački put 65a)

Kombel d.o.o., Radnička 1/B, Belišće

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupkom S i oporabe postupcima R12, R13 i R3 (Lokacija: Donji Miholjac, Industrijska zona Janjevci bb)

VDM energija d.o.o., Gregurovec 23, Križevci

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupkom S i oporabe postupkom R13 (Lokacija: Beli Manastir, Belišćanska 1)

Niki obrt, Bana J. Jelačića 32a, Darda

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe građevinskog otpada postupkom R5 mobilnim uređajem (Lokacija: Nemetin, Industrijska bb)

Ravlić trans, Slavonska 7, Osijek

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupcima S i IS, oporabe otpada postupcima R3, R5, R12, R13, PU i zbrinjavanje neopasnog otpada postupkom D15 (Lokacija: Osijek, Vukovarska 229D)

Eko-flor plus d.o.o., Mokrice 180c, Oroslavlje

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe građevinskog otpada postupkom R5 (Lokacija: Orlovnjak, k.č.br. 1/47 k.o. Orlovnjak)

Kopko d.o.o., Sv. L. B. Mandića 111A, Osijek

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupkom R3 (Lokacija: Vuka, Mala Branjevina bb)

Novi agrar d.o.o., Đakovština 3, Osijek

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupkom R3 (Lokacija: Vuka, Mala Branjevina bb)

Mala Branjevina d.o.o., Đakovština 3, Osijek

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja otpada postupkom S i oporabe otpada postupkom R3 (Lokacija: Donji Miholjac, Janjevci bb)

VDM energija d.o.o., Križevci, Gregurovec 23

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja otpada postupkom S i oporabe otpada postupcima R12 i R13 (Lokacija: Donji Miholjac, Majur bb)

Ekocro vision j.d.o.o., Črnkovci, J. Kozarca 7

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja otpada postupkom S, oporabe otpada postupcima R5 i R13 te druge obrade postupkom PP (Lokacija: Našice, Papučka bb)

Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe građevinskog otpada postupkom R5 mobilnim uređajem (Lokacija:  Budrovci)

Univerzal d.o.o., Đakovo, V. Nazora 68

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupcima S i IS, oporabe otpada postupcima R9, R13 i PU te druge obrade postupkom PP (Lokacija:  Đurđenovac, Trg dr. F. Tuđmana 1)

Kemo d.o.o., Zagreb, Klaićeva 66

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupkom S i oporabe otpada postupkom R13 i druge obrade postupkom PP (Lokacija:  Osijek, Vukovarska 308)

Slavonija metali d.o.o., Osijek, Vukovarska 308

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupkom S i oporabe otpada postupkom R13 i druge obrade postupkom PP (Lokacija:  Josipovac, Osječka 215)

Folding d.o.o., Osijek, Sjenjak 123

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupkom S i oporabe otpada postupkom R13 (Lokacija:  Đakovo, Makarska 17)

PZ Branitelj EKO, Majar, Donji Majar 21

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupcima S i IS, oporabe otpada postupkom R13, i zbrinjavanja otpada postupcima D9 i D15 (Lokacija:  Tenja, J. Kozarca 25)

Excido d.o.o., Tenja, J. Kozarca 25

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i druge obrade postupcima S, R12, R13, R3 i PP (Lokacija: Osijek, Zapadno predgrađe 21)

Drava international d.o.o., Osijek, S. Radića 15

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanje postupkom S, druge obrade postupkom PP i oporabe postupkom R13 (Lokacija: Osijek, Vukovarska 436)

Dankor d.o.o., Osijek, Vukovarska 436

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada postupkom R3 (Lokacija: Hrastin, D. Cesarića 1)

Mico d.o.o., Osijek, Dobra 33

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanje postupcima S i IS, oporabe postupkom R13 i druge obrade postupkom PP (Lokacija: Valpovo, Starovalpovački put 36a)

Rezač obrt, Harkanovci, M. Gupca 143

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja postupcima S i IS, oporabe postupcima R3, R5, R12, R13 i PU i zbrinjavanja postupkom D15 (Lokacija: Osijek, Vukovarska 229d)

Eko-flor plus d.o.o., Oroslavlje, Mokrice 180c 

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada postupcima R13 i R3

DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Belišće, Vijenac S. H. Gutmana 30

 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i zbrinjavanja neopasnog otpada postupcima S, IS, R13 i D15 (Lokacija: Osijek, M. Divalta 320)

Accumular d.o.o., Vukovar, dr. F. Tuđmana 15

Top