Izvješća i važniji dokumenti zaštite okoliša i prirode

 

OKOLIŠ

Program zaštite okoliša za područje Osječko-baranjske županije - sažetak ("Županijski glasnik" broj 17/05.)

Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017.-2020. godine ("Županijski glasnik" broj 14/21.)

Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013.-2016. godine ("Županijski glasnik" broj 4/18.)

Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2009.-2012. godine ("Županijski glasnik" broj 9/14.)

Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2005.-2008. godine ("Županijski glasnik" broj 8/10.)

KLIMA

Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 15/22.)

 

ZRAK

Program zaštite zraka Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 16/22.)

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 10/16.)

Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017.-2020. godine ("Županijski glasnik" broj 14/21.)

Izvješće o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2010. - 2014. godine   ("Županijski glasnik" broj 6/16.)

Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2010. - 2014. godine ("Županijski glasnik" broj 6/10.)

 

VODE

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2018. godini na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 12/19.)

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2017. godini na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 15/18.) 

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2016. godini na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 11/17.)  

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2015. godini na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 11/16.)  

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2014. godini na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 15/15.)

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2013. godini na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 12/14.)

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13.)

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 13/12.) 

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 12/11.)

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/10.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Velimirovac" ("Županijski glasnik" broj 3/18.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Seona" ("Županijski glasnik" broj 3/18.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Motičina" ("Županijski glasnik" broj 3/18.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Bilje-Konkološ" ("Županijski glasnik" broj 3/16.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi" ("Županijski glasnik" broj 2/15.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Cerić" ("Županijski glasnik" broj 2/15.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Crpilište Livade" ("Županijski glasnik" broj 1/10.)

Informacija o tijeku utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/09.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Crpilište Prosine" ("Županijski glasnik" broj 13/06.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Jarčevac" ("Županijski glasnik" broj 13/06.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Široko Polje" ("Županijski glasnik" broj 9/06.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Ivanovci-Kuševac" ("Županijski glasnik" broj 2/98.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Đurđanci" ("Županijski glasnik" broj 2/96.)

Odluka o zaštiti izvorišta "Viškovci" ("Županijski glasnik" broj (2/96.)

 

OTPAD

Plan gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. godine ("Županijski glasnik" broj 15/06.)

Plan sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada na području Osječko-baranjske županije - sažetak  ("Županijski glasnik" broj 17/05.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu ("Županijski glasnik" broj 6/23.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu ("Županijski glasnik" broj 5/22.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu ("Županijski glasnik" broj 7/21.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu ("Županijski glasnik" broj 5/20.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu ("Županijski glasnik" broj 10/19.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu ("Županijski glasnik" broj 10/18.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2014. ("Županijski glasnik" broj 15/15.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2013. ("Županijski glasnik" broj 14/14.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2012. ("Županijski glasnik" broj 16/13.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2011. ("Županijski glasnik" broj 13/12.) 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2010. ("Županijski glasnik" broj 13/11.) 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2009. ("Županijski glasnik" broj 9/10.)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2007. i 2008. ("Županijski glasnik" broj 11/09.)

Odluka o osnivanju trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom ("Županijski glasnik" broj 9/09.) i Odluka o prihvaćanju pristupanja Vukovarsko-srijemske županije kao novog člana društva EKOS d.o.o. Osijek ("Županijski glasnik" broj 6/15.)

 

PRIRODA

Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" u 2019. godini ("Županijski glasnik" broj 12/19.)

Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" u 2018. godini ("Županijski glasnik" broj 16/18.)

Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" u 2017. godini ("Županijski glasnik" broj 15/17.)

 

Zaštićeni dijelovi prirode na području OBŽ

 

Top